اخبار و اطلاعیه ها
برنامه زماني آزمايشگاه هاي الكترونيك1-2، الكترونيك3 ومدارهاي الكترونيكي نيمسال دوم 97-96
برنامه زماني آزمايشگاههاي الكترونيك، مدارهاي الكترونيكي و مدارهاي پالس و ديجيتال، نيمسال اول 97-96
امتحان تئوري آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي، روز شنبه 6 خرداد 96 راس ساعت 12 برگزار مي گردد.
برنامه زماني آزمايشگاههاي الكترونيك1و2، الكترونيك3، مدارهاي پالس و ديجيتال و مدارهاي الكترونيكي در نيمسال دوم 96-95 به شرح زير است.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.