ارتباط با مربيان آزمايشگاه

مربيان

ايميل

آقاي مهندس اباذر عرب عامري

arabameri.abazar@yahoo.com

آقاي مهندس سركيس عزيزيان

s.azizian@gmail.com

خانم مهندس محدثه پاسدار

m.pasdar@eetd.kntu.ac.ir

خانم مهندس سيده سميه ميري

s_s_miri@eetd.kntu.ac.ir

خانم مهندس اكرم موسوي

mousavi_lab@yahoo.com

خانم مهندس مهسا عليزاده شالچي

ma.shalchy@yahoo.com

آقاي مهندس رضا سراجه

r.serajeh@gmail.com

تاریخ به روز رسانی:
1395/07/03
تعداد بازدید:
1733
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.