ارتباط با ما
 

آدرس الكترونيكي

سرپرست آزمايشگاه(دكتر حسين شمسي)

shamsi@eetd.kntu.ac.ir

كارشناس آزمايشگاه(مهندس سميه ميري)

s_s_miri@eetd.kntu.ac.ir

تلفن

سرپرست آزمايشگاه(دكتر حسين شمسي)

84062308

كارشناس آزمايشگاه(مهندس سميه ميري)

84062287

آدرس پستي

نشاني: تهران - خيابان شريعتي - ضلع جنوب شرقي پل سيد خندان - صندوق پستي 1355-16315 كدپستي 1631714191

تاریخ به روز رسانی:
1394/11/28
تعداد بازدید:
1315
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.